Hội An

08h00 - 15h30 Hội An
1 ngày Hội An
08h00 - 17h00 Đà Nẵng
2 ngày 1 đêm Đà Nẵng
1 ngày Đà Nẵng
1 ngày Hội An