Toyota

Toyota Innova

Toyota Innova

Thương hiệu: Toyota

Giá thuê: 900.000 VNĐ

Toyota Camry

Toyota Camry

Thương hiệu: Toyota

Giá thuê: 1.100.000 VNĐ

Toyota Fortuner

Toyota Fortuner

Thương hiệu: Toyota

Giá thuê: 1.100.000 VNĐ