Từ 2.000.000 - 3.000.000 VNĐ

2 ngày 1 đêm Đà Nẵng