• Tour Kỳ Co – Eo Gió – Trung Lương
  • Tour Kỳ Co – Eo Gió – Trung Lương
  • Tour Kỳ Co – Eo Gió – Trung Lương
  • Tour Kỳ Co – Eo Gió – Trung Lương
  • Tour Kỳ Co – Eo Gió – Trung Lương

Tour Kỳ Co – Eo Gió – Trung Lương

770.000 VNĐ

Giới thiệu

Tour Kỳ Co – Eo Gió – Trung Lương (Kỳ Co, Eo Gió, Tịnh Xá Ngọc Hoà, Đồi Cát Phương Mai) Tour Tây Sơn – Hầm Hô Tour Cù...

Thời gian tour: 1 ngày

Địa điểm thăm quan: Kỳ Co, Eo Gió, Tịnh Xá, Ngọc Hoà, Đồi Cát Phương Mai

Tour Kỳ Co – Eo Gió – Trung Lương (Kỳ Co, Eo Gió, Tịnh Xá, Ngọc Hoà, Đồi Cát Phương Mai)

Tên Ngân Hàng: Ngân Hàng Quân Đội MB Bank

Chủ Tài Khoản: HỒ NGUYỄN QUỲNH CHÂU

Số tài khoản: 557 012345 7777

Địa chỉ: 05 An Trung 16, TP Đà Nẵng

Email: [email protected]

Điện thoại: 0934.579.759 - 0914.73.1914

Website: https://dailytour.info

Tour liên quan

1 ngày Quy Nhơn
1 ngày Quy Nhơn
1 ngày Quy Nhơn
1 ngày Quy Nhơn