• Tour Phú Yên – Mũi Điện
  • Tour Phú Yên – Mũi Điện
  • Tour Phú Yên – Mũi Điện
  • Tour Phú Yên – Mũi Điện
  • Tour Phú Yên – Mũi Điện

Tour Phú Yên – Mũi Điện

850.000 VNĐ

Giới thiệu

Tour Phú Yên – Mũi Điện (Nhà thờ Mằng Lăng, Ghềnh Đá Đĩa, Đầm Ô Loan, Bãi Xép, Mũi Điện) Tour Phú Yên – Tháp Nghinh Phong Tour City...

Thời gian tour: 1 ngày

Địa điểm thăm quan: Nhà thờ Mằng Lăng, Ghềnh Đá Đĩa, Đầm Ô Loan, Bãi Xép, Mũi Điện

Tour Phú Yên – Mũi Điện (Nhà thờ Mằng Lăng, Ghềnh Đá Đĩa, Đầm Ô Loan, Bãi Xép, Mũi Điện)

Tên Ngân Hàng: Ngân Hàng Quân Đội MB Bank

Chủ Tài Khoản: HỒ NGUYỄN QUỲNH CHÂU

Số tài khoản: 557 012345 7777

Địa chỉ: 05 An Trung 16, TP Đà Nẵng

Email: [email protected]

Điện thoại: 0934.579.759 - 0914.73.1914

Website: https://dailytour.info

Tour liên quan

1 ngày Phú Yên